Steenmarter geluid

Steenmarters maken eigenlijk niet veel geluid. Wanneer een steenmarter een huis ingetrokken is zal er inderdaad bepaalde geluid ontstaan wat storend beschouwd kan worden. Ze zullen aan bepaalde voorwerpen krabben en wanneer een steenmarter op de zolder loopt zal het storend zijn. Veel mensen kunnen deze geluid ook niet plaatsen en zullen schrikken. In sommige gevallen zullen ze zelfs de huis verlaten doordat ze niet meer tegen de herrie kunnen. Als er een nest gemaakt is door een steenmarter zal je hier veel geluid overlast van hebben. Wanneer de jongen honger hebben, zullen ze een piepend geluid maken die storend kan zijn.

Geluidsoverlast van steenmarters
Veel mensen hebben tussen vijf en zeven uur last van geluidoverlast van steenmarters. De steenmarter is een nacht dier. Rond vijf uur zal hij terug keren van zijn jacht partij. Hij zal dan niet gelijk gaan slapen maar gaat dan spelen. Dit doet hij meestal met een rondvoorwerp. Een steentje bijvoorbeeld. Ze zullen deze voorwerp buiten vinden en naar hun schuilplaats meenemen. De herrie zal steeds weer op de zelfde tijd weer terug komen. Er zijn gevallen voorgekomen, dat mensen hun huis hebben verkocht omdat ze dachten dat het huis spookte.

Steenmarters hebben ook last van geluid
Je kan steenmarters verjagen door zelf een product aan te schaffen die een hoog geluid produceert. Wij hebben een product getest (de Garden Protector 2) en deze kwam als beste uit de bus als het gaat om het op afstand houden van een steenmarter. Een heel effectief product om eindelijk verlost te zijn van steenmarters.

steenmarters verjagen

Hier kun je het betreffende product aanschaffen


Steenmarter geluid