Steenmarter in huis


steenmarter steenmarterSteenmarters bivakkeren in huizen zodat ze op overdag op een veilige en droge plaats rustig kunnen slapen. Vooral in de winter zijn steenmarters in warme gebouwen te vinden. Steenmarters komen binnen via gaten of spouwmuurroosters die kapot. Ook kunnen ze via het dak binnen komen, met behulp van begroeiing, dat tot het dak van het huis gaat.

Overlast
Steenmarters kunnen in huis voor allerlei overlast zorgen. Geluidsoverlast of stankoverlast (uitwerpselen) zijn verre van prettig. Het best kun je direct maatregelen nemen om de steenmarter te ‘verjagen’. Het doden van steenmarters mag niet van de Flora- en faunawet en veel zin heeft het niet, want de plaats van de gedode steenmarter wordt vaak weer overgenomen door een andere steenmarter.

steenmarter in huis;

Steenmarter verjagen; Je kunt steenmarters op verschillende manier uit je huis verjagen. Vaak zijn dit soort maatregelen voldoende om de steenmarter buiten je huis te houden. We hebben hieronder een aantal manieren op een rijtje gezet.

1. Steenmarters zijn gevoelig voor hoge geluiden. Veelal worden steenmarters buiten de deur gehouden door het installeren of het plaatsen van een apparaat die hoge signalen uitzendt.

Een tweetal producten die je kunt kopen om een steenmarter in huis te verjagen:
Stekker tegen marters
Steenmarter verjaag systeem 

2. Bepaalde geuren kunnen werken om de steenmarter uit je huis te houden.

3. Mochten de maatregelen die je zelf hebt genomen niet helpen dan kun je de gemeente bellen. Er zal dan iemand van de ongediertebestrijding langs komen en proberen om de steenmarter te vangen en uit te plaatsen. De gemeente kan ontheffing krijgen van de provincie om de steenmarter opzettelijk te verstoren, te vervangen en later uit te plaatsen.

      Product Geschikt voor Prijs

Steenmarters verjagen in huis
Dit product verjaagt steenmarters door middel van geluid. Door een krachtig ultrasonisch geluidsignaal die iedere vijftien seconden wordt afgespeeld worden steenmarters afgeschrikt.
€ 29,95

Leefgebied

  • Het leefgebied van een steenmarter verschilt per mannetje of vrouwtje. Het leefgebied van een vrouwtje (30 tot 350 hectare) is vaak groter dan die van een mannetje (10 tot 150 hectare). Door het grotere voedselaanbod is het leefgebied van een steenmarter in stedelijk gebied kleiner dan in de stad. Als een steenmarter in een stedelijk gebied leeft eten ze naast muizen ook weggegooid eten, zoals bijvoorbeeld boterhammen. Steenmarters zijn ook liefhebber van eieren uit kippenhokken, kattenvoer of wintervoer voor vogels.